Г-жа Васка Милушева

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Магистър по Корпоративни финансии, с допълнителни квалификации свързани с: организация и управление на гостоприемството, търговска и маркетингова дейност, пазар на хотелските услуги, здравен мениджмънт, управление на човешките ресурси.
През годините се е специализирала в разработване и управление на хотели, сертифициране по система за качество TUV, въвеждане на стандарти за Wellness и SPA Medical. Говори руски език.